Siirry suoraan sisältöön

Ortodoksinen pappi jumalanpalveluksessa

  • tehnyt
Ortodoksinen pappi toimittaa jumalanpalveluksen.

Ortodoksisessa kirkossa, kuten kristinuskossa yleensäkin, jumalanpalvelus on tapa ylistää ja kiittää Jumalaa. Jumalanpalveluksen katsotaan kuuluvan olennaisena osana ortodoksisuuteen, sillä se vahvistaa ihmisten sidettä Luojaan. Ortodoksinen pappi toimittaa samalla tavalla jumalanpalveluksia ja sakramentteja seurakunnalleen kuin luterilainenkin pappi omalleen. Papin lisäksi ortodoksisessa jumalanpalveluksessa tulisi aina olla vähintään yksi ihminen, jotta jumalanpalveluksen voi toimittaa. Ortodoksiselle jumalanpalvelukselle tyypillistä on suitsuttaminen, rukoilu, laulaminen ja lukeminen. Myös pyhä ehtoollinen on keskeinen sakramentti ortodoksisessa kirkossa.

Ortodoksinen pappi, piispa ja diakoni

Papisto on ryhmä, joka on vihitty suorittamaan ortodoksisen kirkon toimituksia ja sakramentteja. Ortodoksinen pappeus voidaan jakaa pappeuteen, piispuuteen ja diakonisuteen. Pappeus välitetään niin sanotulla apostolisella suksessiolla eli piispojen kätten päälle panemisella. Piispa on ortodoksisen kirkon korkein pappeuden aste ja samalla hän on esimies papeille. Diakonin tehtävänä ortodoksisessa kirkossa on sakramenttien toimittamisessa avustaminen. Hän ei voi toimittaa sakramenttia yksin, toisin kuin pappi tai piispa.

Ortodoksisessa kirkossa papiksi vihkiminen edellyttää nuhteettomuutta ja oikeanlaista siviilisäätyä. Vihittävän papin tulee joko olla jo naimisissa tai tehdä päätös pysyä naimattomana. Myös piispalta edellytetään joko naimattomuutta tai leskeyttä. Diakonin tulee olla ennen vihkimistään naimisissa tai päättää pysyä naimattomana. Mikäli diakoni menee naimisiin diakoniksi vihkimisen jälkeen, hän menettää pappeutensa. Ortodoksinen ehtoollinen toimitetaan papin tai piispan toimesta. Konfirmoidut kirkon jäsenet voivat osallistua pyhälle ehtoolliselle.

Papiston vaatetus jumalanpalveluksessa

Jumalanpalveluksessa käytettävästä vaatetuksesta tulee pitää hyvää huolta eikä esimerkiksi nuhruisia tai kuluneita vaatteita tule käyttää. Pappien ja piispojen vaatetuksella kirkon palveluksessa olevat henkilöt erottuvat muista paremmin. Perinteinen liturginen vaatetus edustaa myös pysyvyyttä eli vaatteet eivät juuri muutu ajan myötä. Vaatetus, jota ortodoksisessa jumalanpalveluksessa käytetään, kuvastaa Jumalan valtakunnan kauneutta aivan kuten kirkkorakennus, koristeelliset ikonit, kirkkomusiikki ja kirkon arkkitehtuurikin.

Avainsanat: